Καρπενήσι - Σημερινά στατιστικά

Πλάτος : N 00° 00' 00"   Ανατολή Ηλίου : 08:42 Moon
Μήκος : E 00° 00' 00"   Δύση Ηλίου : 20:48
Υψόμετρο : 790 m   Φάση Σελήνης : New moon

Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.

Σημερινές μέγιστες και ελάχιστες τιμές
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature 12,6 °C στις 10:47 
Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature 3,2 °C στις 07:58
Εύρος θερμοκρασίας - Temperature Range 9,4 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία - High Apparent Temperature 11,7 °C στις 10:40 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία - Low Apparent Temperature 1,6 °C στις 08:02
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Low Wind Chill 3,2 °C στις 07:58
Μέγιστη τιμή του δείκτη δεισφορίας - High Heat Index 12,6 °C στις 10:47
Μέγιστη υγρασία - High Humidity 97 % στις 08:58 
Ελάχιστη υγρασία - Low Humidity 66 % στις 10:48
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - High Hourly Rainfall 0,0 mm στις 00:00
Ημέρες απο την τελευταία ξηρή μέρα - Days Since Last Dry Day 0  
Ημέρες απο την τελευταία μέρα βροχής - Days Since It Last Rained 11  
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust 3,6 km/h στις 00:39
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) 1,2 km/h (F1) στις 09:21
Wind Run 1,7 km  
Κυρίαρχη κατεύθυνση ανέμου - Dominant Direction 128° SE  
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure 1021,7 hPa στις 00:11
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure 1019,6 hPa στις 10:48
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Μηνιαία στατιστικά::Ετήσια στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα:::forum:


Τελευταία ανανέωση 19/10/2017 10:50:00 πμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2012
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft

Meteoclub Template v1.1