Καρπενήσι - Χθεσινά στατιστικά

Πλάτος : N 00° 00' 00"   Ανατολή Ηλίου : 08:04 Moon
Μήκος : E 00° 00' 00"   Δύση Ηλίου : 20:10
Υψόμετρο : 790 m   Φάση Σελήνης : Waxing Crescent

Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.

Χθεσινές μέγιστες και ελάχιστες τιμές
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature 12,3 °C στις 12:28 
Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature 2,6 °C στις 01:23
Θερμοκρασιακό εύρος - Temperature Range 9,7 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία - High Apparent Temperature 10,6 °C στις 18:00 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία - Low Apparent Temperature 0,6 °C στις 01:27
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Low Wind Chill 2,6 °C στις 01:23
Μέγιστη τιμή του δείκτη δεισφορίας - High Heat Index 12,3 °C στις 12:28
Μέγιστη υγρασία - High Humidity 91 % στις 01:30 
Ελάχιστη υγρασία - Low Humidity 50 % στις 09:17
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - High Hourly Rainfall 0,0 mm στις 00:00
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust 33,1 km/h στις 12:28
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) 14,1 km/h (F3) στις 12:32
Wind Run 76,8 km  
Κυρίαρχη κατεύθυνση - Dominant Direction 264° W  
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure 1012,5 hPa στις 00:18
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure 1009,3 hPa στις 05:26
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Μηνιαία στατιστικά::Ετήσια στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα:::forum:


Τελευταία ανανέωση 22/3/2018 11:55:00
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2012
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft

Meteoclub Template v1.1