Καρπενήσι - Χθεσινά στατιστικά

Πλάτος : N 00° 00' 00"   Ανατολή Ηλίου : 08:42 Moon
Μήκος : E 00° 00' 00"   Δύση Ηλίου : 20:48
Υψόμετρο : 790 m   Φάση Σελήνης : New moon

Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.

Χθεσινές μέγιστες και ελάχιστες τιμές
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature 22,5 °C στις 13:50 
Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature 6,8 °C στις 07:46
Θερμοκρασιακό εύρος - Temperature Range 15,7 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία - High Apparent Temperature 20,5 °C στις 14:54 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία - Low Apparent Temperature 5,5 °C στις 07:46
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Low Wind Chill 6,8 °C στις 07:46
Μέγιστη τιμή του δείκτη δεισφορίας - High Heat Index 22,5 °C στις 13:50
Μέγιστη υγρασία - High Humidity 93 % στις 04:47 
Ελάχιστη υγρασία - Low Humidity 30 % στις 13:54
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - High Hourly Rainfall 0,0 mm στις 00:00
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust 20,9 km/h στις 10:34
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) 8,6 km/h (F2) στις 15:50
Wind Run 58,5 km  
Κυρίαρχη κατεύθυνση - Dominant Direction 141° SE  
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure 1025,5 hPa στις 00:02
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure 1020,2 hPa στις 16:56
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Μηνιαία στατιστικά::Ετήσια στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα:::forum:


Τελευταία ανανέωση 19/10/2017 10:50:00 πμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2012
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft

Meteoclub Template v1.1