Καρπενήσι - Χθεσινά στατιστικά

Πλάτος : N 00° 00' 00"   Ανατολή Ηλίου : 08:08 Moon
Μήκος : E 00° 00' 00"   Δύση Ηλίου : 20:15
Υψόμετρο : 790 m   Φάση Σελήνης : Waxing Crescent

Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.

Χθεσινές μέγιστες και ελάχιστες τιμές
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature 10,7 °C στις 13:41 
Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature 4,8 °C στις 00:00
Θερμοκρασιακό εύρος - Temperature Range 5,9 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία - High Apparent Temperature 8,4 °C στις 14:10 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία - Low Apparent Temperature 3,1 °C στις 00:02
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Low Wind Chill 4,8 °C στις 00:00
Μέγιστη τιμή του δείκτη δεισφορίας - High Heat Index 10,7 °C στις 13:41
Μέγιστη υγρασία - High Humidity 90 % στις 20:04 
Ελάχιστη υγρασία - Low Humidity 62 % στις 12:05
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday 1,5 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max 3,6 mm/hr στις 15:46
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - High Hourly Rainfall 0,6 mm στις 15:46
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust 18,4 km/h στις 12:24
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) 8,8 km/h (F2) στις 13:38
Wind Run 67,2 km  
Κυρίαρχη κατεύθυνση - Dominant Direction 257° WSW  
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure 1013,3 hPa στις 00:00
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure 1008,9 hPa στις 13:53
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Μηνιαία στατιστικά::Ετήσια στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα:::forum:


Τελευταία ανανέωση 21/1/2018 16:30:00
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2012
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft

Meteoclub Template v1.1