Καρπενήσι - Χθεσινά στατιστικά

Πλάτος : N 00° 00' 00"   Ανατολή Ηλίου : 07:41 Moon
Μήκος : E 00° 00' 00"   Δύση Ηλίου : 19:48
Υψόμετρο : 790 m   Φάση Σελήνης : Waning Crescent

Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.

Χθεσινές μέγιστες και ελάχιστες τιμές
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature 14,6 °C στις 14:26 
Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature 9,2 °C στις 06:57
Θερμοκρασιακό εύρος - Temperature Range 5,4 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία - High Apparent Temperature 14,2 °C στις 14:13 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία - Low Apparent Temperature 8,7 °C στις 04:46
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Low Wind Chill 9,2 °C στις 06:57
Μέγιστη τιμή του δείκτη δεισφορίας - High Heat Index 14,6 °C στις 14:26
Μέγιστη υγρασία - High Humidity 95 % στις 09:13 
Ελάχιστη υγρασία - Low Humidity 70 % στις 13:04
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday 7,2 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max 10,8 mm/hr στις 02:04
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - High Hourly Rainfall 4,2 mm στις 02:18
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust 19,4 km/h στις 22:38
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) 10,0 km/h (F2) στις 22:47
Wind Run 47,0 km  
Κυρίαρχη κατεύθυνση - Dominant Direction 129° SE  
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure 1016,4 hPa στις 10:35
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure 1011,8 hPa στις 03:03
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Μηνιαία στατιστικά::Ετήσια στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα:::forum:


Τελευταία ανανέωση 16/11/2017 11:20:00 μμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2012
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft

Meteoclub Template v1.1